fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Vi samarbejder med Danmark For Målene

En annonce på Instagram skabte kontakt mellem Green Innovation Week og Danmark For Målene. Et værdsat samarbejde i forbindelse med evalueringen af 2021 og den videre udvikling af Green Innovation Week. Danmark For Målene er en vigtig sparringspartner, når det kommer til implementering af FN's Verdensmål i vores Green Challenges og ikke mindst for vores virksomheder og studerende, når de arbejder med grøn innovation og iværksætteri.

Vi havde besøg af projektkoordinatorer Heidi Gautschi og Anne la Cour Thysen fra Danmark For Målene under vores event på Elværket i Skive. Deres tilstedeværelse handlede i høj grad om at netværke med involverede virksomheder og studerende, men også om at se Green Innovation Weeks potentiale an. Feedbacken fra Danmark For Målene skal være med til at kvalificere konceptudviklingen. I samarbejde har vi udstedt et evaluerende spørgeskema, som alle deltagere har haft mulighed for at svare på efterfølgende. En stor tak til alle, der har taget sig tid til at svare på spørgeskemaet.

FN's 17 Verdensmål på dagsordenen

Vi er glade for at se, at flere og flere virksomheder aktivt arbejder med FN's Versensmål som en del af deres strategier for grøn omstilling. Derfor er Verdensmålene også oplagte at tænke ind i Green Innovation Weeks koncept og udvikling. I vores rolle som bindeled mellem erhverv og uddannelser er FN's Verdensmål et godt udgangspunkt for dialoger. Det kan være dialoger omkring mulige Green Challenges, og hvordan de kan gribes an af forskellige fagretninger på uddannelserne. Anne la Cour Thysen fra Danmark For Målene: "Jo tidligere de studerende får Verdensmålene ind under huden og forstår dem som et sprog, de kan bruge i andre fag, jo bedre muligheder har de for at lave nogle løsninger på den anden side af uddannelsen".

Netværk og samarbejde omkring Verdensmålspillet

Netværk og samarbejde om Verdensmålsspillet

Verdensmålene eksisterer også som spil. Tatjana Helena Nielsen, der læser til designteknolog på VIA i Herning, har ud af en kabeltromle lavet en fysisk udgave af spillet . Vi benyttede spillet som netværksstarter under eventet. Spillet bidrager med spørgsmål, fakta og oplæg indenfor bæredygtig udvikling. Resultatet heraf var gode snakke og erfaringsudveksling på tværs.

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre uligehed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på landet
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling