Samlingspunkt for grøn omstilling

Vi matcher uddannelser og erhverv for at sætte turbo på løsningsforslag, der bidrager til den grønne omstilling

Green Innovation Makers 2022

Hvis vi skal lykkes med grøn omstilling, er det nødvendigt, at flere under uddannelse får reelle kompetencer og erfaringer indenfor grøn innovation.

Green Innovation Makers er et samlingspunkt med forskellige spor, der gør det let tilgængeligt for undervisere, elever, studerende, forskere, iværksættere, virksomheder og organisationer at samarbejde om grøn innovation. 

Hvad er Green Innovation Makers?

På baggrund af pilotprojektet Green Innovation Week 2021 er Green Innovation Makers etableret som samlingspunktet, der fremover binder forskellige innovationsspor sammen. De overordnede mål er at udvikle elever og studerendes kompetencer indenfor grøn omstilling. Vi sætter skub i den grønne innovation på tværs af uddannelser, erhverv og kommuner i hele landet ved at skalere projektet op på baggrund af vores lokale erfaringer fra 2021.

Kontakt teamet bag og hør nærmere om dine muligheder for at blive en del af Green Innovation Makers 2022.

Green Challenges

Med udgangspunkt i Green Challenges matcher vi uddannelser og virksomheder/organisationer i innovationsforløb, der tilrettelægges i samarbejde alt efter behov. Green Challenges er reelle grønne udfordringer fra virksomheder og organisationer, der formidles via videoer på hjemmesiden.

Der kan arbejdes med Green Challenges på uddannelsesinstitutionerne året rundt, og der kan med fordel tages udgangspunkt i fagundervisningen, projektforløb eller i semesterforløb. Green Challenges henvender sig til flere niveauer – fra ungdoms- og videregående uddannelser til universitets- og forskningsniveau.

Sporet indeholder derudover mulighed for virksomhedsbesøg, sparring med virksomheden samt pitch af idéer og løsningsforslag. Dette kan foregå online eller fysisk i samarbejdet med teamet bag Green Innovation Makers.

Det er muligt at inddrage et eller flere af FN’s 17 Verdensmål i hver Green Challenge.

Green Innovation Week

Green Innovation Week foregår i uge 39, 2022. Green Innovation Week er en eventuge i og omkring Elværket Skive hvor elever, studerende, virksomheder, forskere, iværksættere og borgere mødes til bl.a.: Green Challenge pitches fra elever, studerende, iværksættere, sparring og netværk, matchmaking mellem kandidater og virksomheder, showroom, udstillinger og demonstrationer, labs, workshops samt viden- og inspirationsoplæg.

Endeligt setup og program opdateres senere.

Green Innovation start-up/scale-up

Der tilbydes efterfølgende support til elever, studerende eller virksomheder, hvor idéerne har brug for ekspertrådgivning, test, udvikling eller matchmaking for at blive til realitet. ​

Start-up er rådgivning og matchmaking mellem elever/studerende eller virksomheder vedrørende opstart af realisering af idéer.​

Scale-up er videreudvikling og implementering af nye løsninger.

Hvem står bag?

Green Innovation Makers er forankret i Skiveegnens innovations- og iværksættermiljø Elværket og Business Skive.

Skive Kommune, egnens erhverv og uddannelser har en mangeårig tradition for at arbejde med energi, klima og bæredygtighed.

Med tiltag som udviklingen af Elværket, GreenLab, Energibyen samt Skiveegnens brand Rent Liv bliver grøn omstilling og innovation en integreret og central vej til at understøtte hele lokalområdets vækst, udvikling og tiltrækningskraft.

Green Innovation Makers udspringer af Skiveegnens udvikling og skal ses som et konkret og yderst ambitiøst tiltag, der styrker og understøtter hele landets grønne udvikling, innovation og grønne omstilling.

Kontakt os her.

Partnerskab

For at skalere projektet op indgår vi partnerskaber med erhvervscentre og innovationsmiljøer rundt omkring i landet. På den måde kan vi sikre det rette match mellem uddannelse og virksomhed, så forløbet bliver værdifuldt for alle parter. Derudover er øvrige partnerskaber fundamentet for konceptets videre udvikling.

Sæt kryds i kalenderen

fredag d. 30. september

Green Innovation Week kulminerer fredag d. 30. september 2022, hvor vi inviterer til et stort event i og omkring Elværket Skive. Her kan du blandt andet opleve elever og studerende pitche grønne løsningsforslag, ekspertoplæg, Green Talks og workshops, se virksomheders grønne løsninger, smage på lokale og bæredygtige fødevarer i den grønne madbazar og meget mere…

Læs mere her

Green Innovation Camp 2022

I samarbejde med Greenbizz havde vi den store fornøjelse at byde 40 nordiske studerende velkommen i Elværket Skive. GreenBizz er et toårigt projekt, der blandt andet har til formål at hjælpe små- og mellemstore virksomheder med grøn forretningsmodellering. Dette kunne vi sammenkoble med Green Innovation Makers og dermed teste camp-formatet af i Skive. Læs mere om samarbejdet her.

Højdepunkter fra 2021

Green Innovation Makers er udviklet på baggrund af pilotprojektet Green Innovation Week i 2021. Green Innovation Week blev afviklet med et lokalt fokus, hvor ungdoms- og videregående uddannelser fra Skive samt lokale virksomheder og organisationer deltog. Derudover har Aarhus Universitet efterfølgende arbejdet med Green Challenges i et semesterforløb. Se videoen med højdepunkter fra 2021 og læs mere her. 

Her finder du seneste nyt

Følg med på vores kanaler

Har du spørgsmål, idéer eller ønsker du at tage del i Green Innovation Makers?