fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Privatlivspolitik

1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne politik, der omhandler vores behandling af personoplysninger, herefter kaldet ”Persondatapolitik” beskriver, hvordan Green Innovation Makers indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Denne persondatapolitik gælder kun for private brugere

1.3 Persondatapolitikken finder dog anvendelse for erhvervsbrugere i det omfang, vi i den forbindelse behandler personoplysninger.

1.4 Denne persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside (giw.dk), herefter kaldet ”hjemmesiden”.

1.5 Green Innovation Makers er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske igennem de supplerede kontaktoplysninger under pkt. 8.

2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi?

2.1.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, såsom hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på, IP-adresse og informationer om din computer.

2.1.2 Når du tilmelder dig events og lign., registrerer vi derudover følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse samt oplysninger om f.eks. hvilken aktivitet du har tilmeldt dig.

2.2 Hvilke formål tjener personoplysningerne?

2.2.1 Personoplysningerne under pkt. 2.1.1 benytter vi til at forbedre brugeroplevelsen og hjemmesiden, til at optimere konvertering og til at foretage målrettet markedsføring.

2.3 Hvad er grundlaget for behandlingen?

2.3.1 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, samt for at vi kan tilbyde dig relevante aktiviteter.

2.4 Hvor lagres dine personoplysninger?

2.4.1 Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Nogle personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på Green Innovation Makers’ vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

2.5 Hvordan indsamles dine personoplysninger?

2.5.1 Personoplysninger indsamles primært ved tilmelding til events og ydelser.

2.5.2 Derudover indsamles personoplysninger på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies, se pkt. 7 herom i denne persondatapolitik.

2.5.3 Green Innovation Makers modtager ikke personoplysninger om dig fra andre virksomheder i andre tilfælde, end hvor dette følger af dataportabilitet på din opfordring.


3. Brug af databehandlere og dataansvarlige

3.1 Vi benytter os somme tider af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift af hjemmesiden, samt til udførelse af målrettet markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse af forløb og forbedringer af hjemmesiden. Visse af disse eksterne virksomheder er selvstændige dataansvarlige for de data, der bliver videregivet hertil. Grundlaget for denne videregivelse er en interesseafvejning af hhv. Green Innovation Makers’ interesser og brugerens interesser. Dette indebærer, at persondata ikke videregives, hvis kundens interesser overstiger Green Innovation Makers’. Derudover har Green Innovation Makers indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at opfylde kontrakten. 

3.2 Andre af disse eksterne virksomheder er databehandlere underlagt vores instruks. De behandler data på vegne af os og Green Innovation Makers er derfor ansvarlige for, at databehandlerne ikke anvender data, som de får fra os til andet end opfyldelse af den med os indgåede aftale. Alle vores databehandlere har indgået skriftlige databehandleraftaler med os, hvori der er fastsat retningslinjer for, hvad de må og ikke må benytte de overførte data til.

3.3 En af disse databehandlere, Google Analytics v/ Google Inc, er etableret i USA, og de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her. Facebook Inc. er også lokaliseret i USA, og en kopi af deres certificering kan findes her.

3.4 Med henblik på at forbedre brugerprocessen benyttes den oplyste e-mailadresse til udsendelse af en separat e-mail med en opfordring om at anmelde Green Innovation Makers.


4. Dine rettigheder

4.1 Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Dokumentation

4.2.1 Som led i vores bestræbelser på at højne det generelle datasikkerhedsniveau kræver vi dokumentation, førend vi behandler en henvendelse, hvori du gør brug af de i pkt. 4.3-4.9 nævnte rettigheder.

4.2.2 Ved henvendelse til Green Innovation Makers om sletning af persondata skal du igennem en identifikationsproces, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt en pdf, som du bedes underskrive personligt og derefter returnere enten i fysisk form eller som indscannet dokument.

Det indscannede dokument sendes til lik@bskive.dk. Alternativt kan et fysisk underskrevet dokument fremsendes til nedenstående adresse:

Green Innovation Makers Brårupgade 18C, 7800 Skive

4.2.3 Vedrører henvendelsen de andre rettigheder som nævnt nedenfor, vil det være tilstrækkeligt, om der sendes en anmodning fra den registrerede e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til lik@bskive.dk. Såfremt den oprindeligt tilknyttede e-mailadresse ikke længere er i behold, henvises til dokumentationskravet i pkt. 

4.3 Indsigtsretten

4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter.

4.3.2 Denne ret kan udøves ved at generere en automatisk rapport. Dette gøres ved at kontakte Green Innovation Makers, som vil sende en mail med dine personlige oplysninger til dig.

4.4 Retten til berigtigelse

4.4.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.2 Retten til sletning

4.2.1 I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet af os. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare mod et sådant.

4.3 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.3.1 I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, eksempelvis hvis du mener, de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

4.4 Retten til dataportabilitet

4.4.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du køber et produkt af os.

4.4.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.5 Retten til indsigelse

4.5.1 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, hvis du har særlige grunde hertil.

4.5.2 Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger.

4.6 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.6.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

4.7 Retten til at klage

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5. Sletning af persondata

5.1 Personoplysninger, som vi registrerer om dig igennem vores hjemmeside, opbevares som udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget tilmelding, ændret oplysninger eller logget ind. Kundekonto bliver således udelukkende slettet, såfremt kontoen har været inaktiv i 5 år.

5.2 Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.

5.3 Alle købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år.

5.4 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 4.8.


6. Datasikkerhed

6.1 Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.

7. Cookies

7.1 Green Innovation Makers benytter sig på hjemmesiden www.giw.dk af første- og tredjepartscookies til at forbedre brugeroplevelsen samt personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til anonym sporing på tværs af hjemmesider. Ved at bruge vores site godkender du brugen af cookies.

7.2 En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

7.3 Herunder findes en liste over de cookies, som Green Innovation Makers bruger for at forbedre brugeroplevelsen:
__cfduid Cookien indstilles af CloudFare. Cookien bruges til at identificere individuelle klienter bag en delt IP-adresse og anvende sikkerhedsindstillinger pr. Klient. Det svarer ikke til noget bruger-id i webapplikationen og gemmer ikke personligt identificerbare oplysninger. 4 uger
_ga Denne cookie installeres af Google Analytics. Cookien bruges til at beregne besøgende, session, kampagnedata og holde styr på webstedsbrug til websteds analytiske rapport. Cookies gemmer oplysninger anonymt og tildeler et tilfældigt genereret nummer for at identificere unikke besøgende. 2 år
_gid Denne cookie installeres af Google Analytics. Cookien bruges til at gemme information om, hvordan besøgende bruger et websted og hjælper med at oprette en analyserapport om, hvordan websitet klarer sig. De indsamlede data inklusive antallet af besøgende, kilden, hvor de kommer fra, og siderne blev vist i en anonym form. 1 dag
_gat Disse cookies installeres af Google Universal Analytics for at begrænse anmodningshastigheden for at begrænse indsamling af data på websteder med høj trafik. 1 minut
_fbp Denne cookie indstilles af Facebook til at levere reklame, når de er på Facebook eller en digital platform, der drives af Facebook-reklamer efter at have besøgt dette websted. 2 måneder
fr Cookien indstilles af Facebook til at vise relevante reklamer for brugerne og måle og forbedre reklamerne. Cookien sporer også brugerens adfærd på nettet på websteder, der har Facebook-pixel eller Facebook-socialt plugin. 2 måneder

7.4 Såfremt du ikke ønsker at tillade cookies, findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside en guide til, hvordan dette kan gøres. Fremgangsmåden er forskellig, alt efter hvilken browser man benytter. Du kan også tilpasse brugen af cookies på vores hjemmeside ved at klikke på knappen “Administrér cookies” nederst på siden i venstre hjørne.

8. Kontaktoplysninger

8.1 Green Innovation Makers er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Green Innovation Makers

Brårupgade 18C,
7800 Skive
Danmark

Telefonnummer: +45 28 94 15 44
Mailadresse: louv@bskive.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1 Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå i punkt 10, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret.

9.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden.

10. Versioner

10.1 Denne persondatapolitik er senest opdateret 08-01-2024.