fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Green Workshop - Klimaforandringer og byudvikling

Denne workshop er fyldt op. Skive, NIRAS, LYTT Achitecture og Skive Anlæg- og Entreprenør faciliterer denne Green Workshop om klimaforandringer og byfornyelse. Bemærk: Workshoppen kræver tilmelding. Find tilmeldingen i bunden af denne side.
30-09-2022
Kl. 10.30-11.30
Workshopteltet
Ikke flere ledige pladser
Deltag i workshoppen om klimaforandringer og byudvikling

Bring dine kompetencer i spil

Bemærk - Workshoppen er fyldt op. Ønsker du at komme på venteliste, så kontakt Linda på lik@bskive.dk. Green Inspiration: 'Hvordan kræver klimaforandringer ny byudvikling?' kickstarter denne superspændende workshop. BigBlue er i gang med byudvikling i Skive, der kræver nytænkning i forhold til klimaforandringer. Big Blue, LYTT Architecture, NIRAS og Skive Anlæg & Entreprenør søger inspiration og ideer til byomdannelse og ny udnyttelse af reelle bygninger og byrum i Skive. Hvis du er en uddannelsesinstitution med fagligheder indenfor arkitektur, landskabsarkitektur, ingeniører, designere, håndværkere, antropologer, sociologer eller lign., kan du tilmelde undervisere og elever/studerende til at deltage. Workshoppen bliver faciliteret af Julie Kaalby Bjerre, arkitekt og partner i LYTT, Charlotte Sinkbæk Schow, Chefkonsulent i Niras og Mie Østergaard Kommunikations – og marketingschef fra Skive Anlæg & Entreprenør.

Om workshoppen

I området BigBlue Skive nord kommer vandet fra alle sider allerede i dag. Og i fremtiden stiger risikobilledet markant. Der er behov for at undersøge, hvad det kræver at opretholde nuværende og fremtidige aktiviteter i området.

Der kan overordnet set arbejdes med tre strategier:

  • Hold vandet ude
  • Inviter vandet ind
  • Eller flyt væk fra de oversvømmelsestruede områder

På workshoppen skal vi arbejde med forskellige langsigtede strategier for sikring af området samt med dynamiske adaptive sikringsstrategier. Vi skal både arbejde med sikring i forhold til stormfloder og stigende havvandsstand, løsninger til at forsinke og rense regnvand, håndtere højtstående grundvand og to meget forskellige vandløb.

Vi skal arbejde med konkrete løsninger, som udvikler sig over tid, undersøge fordele og ulemper, udarbejde DAPP-skemaer for sikring og i sidste ende anbefale 2-3 scenarier for oversvømmelsessikring.

Det bliver en eftermiddag, hvor der skal arbejdes med et hav af forskellige muligheder for sikring og hvor det ændrede behov for oversvømmelsessikring analyseres og håndteres. Endvidere skal vi arbejde med hvor længe det er rimeligt at bibeholde bebyggelse i området og hvornår man måske helt skal lade området overgå til natur. Vi kan endvidere arbejde med ændret natur grundet havspejlsstigninger og hvor naturen flytter sig hen. Og hvordan vi både sikringskanter og natur som strandenge fremadrettet.