fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Vi kalder det RENT LIV

Som RENT LIV-partner understøtter vi Skive Kommunes brand via konkrete handlinger.

Før, under og efter Green Innovation Week har vi arbejdet på at udvikle og implementere forskellige grønne tiltag og løsninger på tværs af uddannelser, erhverv og foreningslivet.

Under eventet kunne man opleve de forskellige samarbejder, møde de involverede samt læse om samarbejdet og de grønne handlinger via skiltning i teltene.

RENT LIV-skilte med fortællinger om de forskellige samarbejder. Produceret af overskudstræ fra lokal virksomhed.

Samarbejde om fysiske rammer

Når Green Innovation Week planlægges tænker vi grønne tiltag og fællesskaber hele vejen rundt. Derfor har vi også valgt, at de fysiske elementer af eventet er skabt ud fra en tankegang om at grøn innovation og grønne aktiviteter i fællesskab, skaber forandring og bevægelse indenfor den grønne omstilling.

Det nemmeste ville være at købe sig til diverse materialer til loungeområder, leje konferencestole og på anden vis gøre lige som man ”plejer”. Men det er ikke vores ambition. Vores ambition er at finde lokale, innovative løsninger på de udfordringer, som blandt andet FN's 17 Verdensmål sætter fokus på.

Til design og opbygning af eventets netværks- og loungeområde var der etableret et samarbejde mellem Green Innovation Makers, elever fra grundforløbet på Skive College og Boligmontering og studerende fra VIA University College – Design & Business og virksomheden TrÆls. Opgaven har været at skabe netværks- og loungeområder i bæredygtige genbrugsmaterialer og elever og studerende fra uddannelserne er gået engageret til værks i deres kreative proces med at skabe prototyper på møbler m.m., hvorefter nogle af prototyperne sættes i produktion hos TrÆls.

Gang i design og byggeri på Skive College som optakt til Green Innovation Week.

Men vi stopper selvfølgelig ikke her. Vi har taget et aktivt valg om, at mest muligt skal være cirkulært forbrug. Derfor skabte vi gode rammer for affaldssortering, så affaldet genbruges. Dertil fik man under eventet indsigt i og viden om hvordan f.eks. sorteret plastaffald genanvendes i virksomheden Quantafuel i samarbejde med lærerstuderende. Det er ikke bare affaldet fra Green Innovation Week vi tænker på her, men også samarbejde om at gøre brug af andres restprodukter blandt andet til skiltning.

Bagvæg med plakater designet af Visuel Kommunikation på Krabbesholm Højskole, hvor gamle valgplakater får nyt liv.

Vi har valgt at minimere brugen af pap og plastik og har i samarbejde med Nomi4s sorteret brugbart service fra via deres genbrugsstationer og materialegenbrugslagre. Derved blev kasserede tallerkener og kopper vagt til live igen, når du købte mad og drikke på Green Innovation Week i samarbejde med vores madaktører.

Frivillige foreninger arbejdede i opvasken med genbrugsservice.

Var du nede og opleve de mange spændende oplæg, havde du også rig mulighed for at finde en stol, der netop passede til dig. Vi tænker nemlig ikke bare bæredygtigt på den grønne måde, men også på den økonomiske. Derfor har vi fravalgt at leje plastikstole og plastikborde. I stedet har vi fundet et væld af fine genbrugsstole, som både er et grønt og økonomisk valg, som vi kan gøre brug af år efter år.

Samarbejde programindhold

Med en ambitiøs vision om at skabe så relevant programindhold som muligt for eventets forskellige målgrupper, har vi etableret forskellige samarbejder for at løse opgaven. Det drejer sig både om programindhold og rekruttering af deltagere for at vise omverdenen hvordan vi i fællesskab forankrer Skiveegnens position indenfor den grønne omstilling via Green Innovation Week.

I et samarbejde med Business Skive og Erhvervshus Midtjylland viste vi vejen fra grøn idé til grøn forretning. I Start Up/Scale Up-området under eventet var der mulighed for dialog med erhvervsfremmeaktører og iværksættere, der kunne give sparring og vejledning uanset hvilket stadie den grønne idé er på.

Området ’grønt byggeri’ er ligeledes et eksempel på hvordan et tværfagligt samarbejde var med til at sætte Skiveegnens grønne ambitioner på landkortet.  Samarbejdet var mellem Green Innovation Makers, Vækstteamet (Skiveegnens Vækststrategi), Energibyen Skive, der har bl.a. rekrutteret aktører og oplæg som Bygherre Parter, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, Precycle, Genbrugssten mv. til at tage del i området. En central del af Vækststrategiens arbejde med Upcycling Industries vises hermed frem til inspiration for, hvordan Skiveegnen samler aktører til udvikling af nye industrier indenfor genanvendelse i byggebranchen.      

Studerende ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtigheds container med udstyr og grønne teknologier.

Samarbejde om rekruttering

Et andet fokus har været rekruttering af deltagere, der udover at tage del i eventet, også får indblik i job- og praktikmuligheder på Skiveegnen. De lokale virksomheder har ofte svært ved at rekruttere de rette grønne kompetencer fra landets universiteter og videregående uddannelser, hvilket gør universitetssamarbejde en prioriteret indsats i Skiveegnens Vækststrategi. For at understøtte dette arbejde har de 3 lokale Rotary Klubber doneret og søgt midler til ophold og forplejning til 50 studerende. Et samarbejde, der giver Green Innovation Makers og Vækstteamet i Skiveegnens Vækststrategi mulighed for, at rekruttere universitetsstuderende og professionsbachelorer til match med Skiveegnens virksomheder som DEIF, GreenLab, Quantafuel, Stenger & Ibsen og Salling Autogenbrug mv. via eventets aktiviteter samt mulighed for virksomhedsbesøg dagen før. Et stærkt samarbejde, der giver de studerende en ekstra god oplevelse af og indblik i de grønne muligheder på Skiveegnen.  Læs mere om samarbejdet her.

Studerende fra blandt andet AU Herning og VIA University College på virksomhedsbesøg ved GreenLab Skive.

Udover at tiltrække en masse studerende til Skiveegnen vil vi som event også understøtte de eksisterende grønne fællesskaber på egnen for at vække en lokal stolthed og lave et udstillingsvindue til inspiration for deltagerne. Derfor udviklede vi i samarbejde med Skive Bibliotek og Kulturelt Samråd flere borgerrettede spor i programmet, der blandt andet omhandlede aktivering af grønne handlefællesskaber, fx workshop hvor ældre radioer fra nyt liv med bluetooth, paneldebat om lokale fødevarer og frivillige fællesskaber mv. Læs mere om dette samarbejde her.

Skiveegnen som grønt læringsrum

Hvad er det lige, der foregår på Skiveegnen indenfor den grønne omstilling – og hvorfor kigger verden på GreenLab og symbiosetankegangen? Under Green Innovation Week kunne du gå på opdagelse i forskellige læringsrum og stationer, hvor de grønne teknologier blev foldet ud. Teknologierne og symbioserne kan være komplekse at forstå, så Lærerstuderende fra Skive fordybede sig, forberedte og formidlede disse i samarbejde med virksomhederne via f.eks. demonstrationer, forsøg og eksperimenter på eventpladsen. Læs mere om det teknologierne og samarbejdet her.

Du kunne blandt andet blive klogere på biogas som energikilde under Green Innovation Week.

Samarbejde om kommunikation

Alle disse ovennævnte initiativer og samarbejder samt Green Innovation Weeks øvrige aktiviteter skal ud at leve efterfølgende. Derfor var dokumentation og visuel kommunikation et vigtigt element på selve eventdagen, således vi fremadrettet kan kommunikere RENT LIV på Skiveegnen. Til denne opgave har vi samarbejdet med studerende fra Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Skive for igen at vise, at den grønne omstilling har mange vinkler, at vi skal samarbejde på tværs og involvere forskellige fagretninger for at lykkes.

De studerende arbejdede før, under og efter med sociale medier og kom således i berøring med strategi, eksekvering og analyse og dertil produktion af indhold til Green Innovation Makers’ Instagram-konto med fokus på aktivering og involvering af deltagende elever og studerende.