fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

For ungdoms- og videregående uddannelser

Som uddannelsesinstitution er Green Innovation Makers din adgang til casemateriale med praksisnære cases, der tager udgangspunkt i grøn omstilling og grøn innovation. Casematerialet tilgås via Green Challeges og består af reelle grønne udfordringer fra virksomheder og organisationer.
Det betyder, at du gennem Green Challenges får en praktisk tilgang til undervisningen eller projektforløb, som kan tilrettelægges året rundt. Elever eller studerende får dermed mulighed for at bringe teorier fra undervisningen i direkte anvendelse og udvikler kompetencer indenfor grøn omstilling samt grøn innovation undervejs i forløbet.

Sådan kan du bruge Green Challenges 

Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution, underviser, vejleder eller projektgruppe hvordan en Green Challenges kan anvendes. Her er der eksempler på, hvordan en Green Challenge kan bringes i spil: 

- Studiestart – introuge
- Casemateriale til forelæsninger
- Samarbejde ifm. semesterprojekter
- Hackathon

Kombineret med deltagelse på Green Innovation Week får man som elev eller studerende indblik i hvilke kompetencer virksomhederne søger til den grønne omstilling på tværs af fag- og studieretninger. 

Eksempler på samarbejde, hvor Green Challenges og Green Innovation Week er i spil:  
- GIW som kommunikationscase for DMJX 
- Involvering via Sociale Medier
- Kreative indspark til bæredygtigheden
- 'Jeg er stolt af det, vi har lavet'
- Tiny House Living fik input fra multimediedesignere
- Nordic Food College viser vejen frem
- #giw23 åbner mulighed for forskningssamarbejde
- Det grønne læringsrum
- Kommende oplevelsesøkonomer skaber bæredygtig kvalitetsturisme i Destination Limfjorden
- Aarhus Universitet anvender Green Challenge i semesterforløb

Bliv en del af Green Innovation Makers som uddannelse eller universitet

Vi indgår løbende samarbejdsaftaler og matcher jeres faglighed i samarbejde med virksomheden/organisationen, så vi sikrer et godt og brugbart innovationsforløb for både uddannelse og virksomhed.

Der aftales sparring med virksomheden og virksomhedsbesøg alt efter hvornår forløbet igangsættes. Dette kan foregå både online og offline. Kontakt Louise Vilsgaard og hør nærmere.
Husk: Det er altid muligt at anvende Green Challenges året rundt via hjemmesiden uden direkte kontakt til Green Innovation Makers eller virksomhed/organisation.

Ønsker I at være en del af et større set-up, så er Green Innovation Week muligheden, hvor flere forskellige aktiviteter løber af stablen i uge 39 hvert år. 

Skal I være med?

Kontakt Louise Vilsgaard fra Elværket i Skive, så vender hun tilbage hurtigst muligt. Kontakt hende på louv@bskive.dk
Louise Vilsgaard

Det siger undervisere og studievejledere om Green Innovation Makers

“Det, der har været den store fordel for mig er, at jeg har teorien i pensum, som vi skal igennem. Det handler om, hvordan gasser opfører sig, og GreenLab har så været et konkret eksempel på hvor, det bliver anvendt. Det giver eleverne en mere håndgribelig forståelse af, hvad vi rent faktisk arbejder med, og bruger det til at få bedre styr på teorien.”
Thomas Balle
HTX-underviser, Skive College
“Green Innovation Week er en unik mulighed for os for at komme tæt på virksomheder i regionalområdet og virksomheder, der er relevante og som har nogle cases, der har nok højde til at matche de studerende som vi arbejder med.”
Peter Lindgren
Professor, Aarhus Universitet
“Når man har konkrete opgaver, så er det nemmere at motivere eleverne. Det giver bare en anden dimension og dynamik plus det, at det er noget input, der kommer udefra. Jeg siger en masse ting, og det er ikke fordi de ikke tror på mig, men når det kommer udefra, så har det en anden vægtning for eleverne.”
Lærke Dahl Ravnbæk
HHX-underviser, Skive College
“Når man får sådan en opgave, der går lidt mere værdibaseret til værks, så er det faktisk enormt spændende, fordi man kan potentielt være med til at påvirke noget i en grøn retning. Det synes jeg, er enormt spændende set ud fra det perspektiv, at vi ser ind i en trend, hvor vi hele tiden skal tænke på vores miljø omkring os og vores klima. Det er fantastisk at få lov til at arbejde med de værdier som multimediedesigner.”
Morten Wøldike Schmith
Koordinator og underviser, multimediedesign, Erhvervsakademi Dania
“For mig som underviser har det været et super fedt projekt at deltage i af flere forskellige årsager. Både fordi det har været virkelighedsnært, og det er virkelig noget, der har interesseret de studerende. Det har været et utrolig godt faciliteret setup, hvor jeg som underviser egentlig bare har skulle tage de her udfordringer, som var prædefinerede, og så sætte dem i anvendelse.”
Louise Krogh Balle
Koordinator og underviser, professionsbachelor i e-handel, Erhvervsakademi Dania
Logo fra Roland Film
Logo fra Tietgenfonden