fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Hvad er Start-up/Scale-up?

Tankerne bag

Tankerne bag Start-up/Scale-up er at modne og videreudvikle grønne idéer og løsningsforslag fra elever, studerende, iværksættere og virksomheder. Dette er for at medvirke til, og være behjælpelig med at skabe reel markedsværdi og vækstpotentiale.
Start-up/Scale-up tilbydes som support og kan f.eks. være ekspertrådgivning, test, udvikling eller matchmaking.
​Start-up er understøttelse af matchmaking mellem elever, studerende eller virksomheder vedrørende opstart af realisering af idéer.​
Scale-up er videreudvikling og implementering af nye løsninger.
I modellen til højre er processen visualiseret fra start ved Green Innovation Makers frem til erhvervsfremmesystemet, der understøtter udvikling og vækst.
startup-scaleup-model
Erhvervsfremmesystemet

Hvad er erhvervsfremmesystemet?

I januar 2019 trådte et nyt og mere forenklet erhvervsfremmsystem i kraft. Formålet med det nye system er, at virksomheder får enklere og mere effektivt adgang til f. eks. den kommunale erhvervsservice og de statslige erhvervsfremmeordninger (Kilde: Erhvervsfremmeloven).
Erhvervsfremmebestyrelsen har til opgave at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem en sammenhængende erhvervsfremmeindsats på tværs af hele Danmark. Dette sker blandt andet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet via implementering af 14 nye klynger, der støtter op og bygger bro mellem eksempelvis forskningsmiljøer og virksomheder (Kilde: Erhvervsfremmebestyrelsen).
På billedet illustreres det hvordan erhvervsfremmesystemet kan hjælpe udviklingen på vej i Start-up/Scale-up. Illustrationen tager udgangspunkt i klyngerne ‘Clean’ og ‘Energy Cluster’ som værende eksempler på eksperter indenfor den grønne omstilling. Der vil findes forskellige tiltag og aktører i de enkelte Green Challenges. Øvrige aktører kan være andre klynger, Teknologisk Institut mv.
Logo fra Tietgenfonden
Logo fra Roland Film