Hvad har vi brug for?

Vi har brug for at få lavet nogle CO2 beregninger på hvad forskellen er på at virksomheder anvender brugt træ i stedet for jomfrueligt træ. Hvad betyder det i et CO2 regnskab for en virksomhed?

  • Sammenligninger af CO2 beregninger på nyt og brugt træ?
  • Eksempler fra en virksomhed – hvor meget CO2 sparrer de ved at bruge brugt træ?
  • Hvilke virksomheder anvender p.t. brugt træ?
  • Hvilke virksomheder påtænker allerede nu at anvende brugt træ?
  • Hvilke muligheder er der for at forlænge holdbarheden af brugt træ uden brug af miljøbelastende kemikalier?
  • Hvor meget vægter miljø og miljøbelastningen i virksomhedens dagligdag p.t.?
  • Er der et økonomisk potentiale i brugt træ CO2 mæssigt?

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Ved at anvende jomfrueligt træ, er der en høj CO2 udledning helt fra fældning af træet, bearbejdningen, transporten mv. Hvor meget CO2 spares ved at regne hele træs livscyklus ind?

Links

Filer