Hvad har vi brug for?

Overordnet ønsker vi en bred vifte og store som små ideer til, hvordan vi kan blive en mere bæredygtig og grøn festival. Mere specifikt kan det bl.a. være ideer til udfordringer relateret til vores:

  • Strømforbrug og -forsyning
  • Brug af engangsservice – fx plastikkrus
  • Reducering af affald – både på festivalpladsen og camp-området
  • Transport til og fra festivalen
  • Mad og drikke
  • Branding og markedsføring – hvordan kan vi bedst styrke vores brand med afsæt i fremtidige grønne tiltag

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Vi tror på og ønsker at vores grønne omstilling kan være med til at styrke Skive Festivals brand og gøre festivaloplevelsen bedre for vores gæster. Derfor er det vigtigt for os, at I udtænker nye tiltag således, at de passer til vores målgrupper og eksisterende festival-koncept.

Vi ved der både er andre festivaler og lignende aktører, der eksperimenterer med og måske har succes med ’grønnere løsninger’ – dem må I meget gerne kigge til, hente inspiration fra og hjælpe os med at ’sætte løsningerne i en Skive festival kontekst’.

Links

Filer

Idéer og løsningsforslag 2021

Erhvervsakademi Dania i Skive anvendte denne Green Challenge som et hackaton i forbindelse med introugen for nye studerende. Her arbejdede de nye studerende fra hhv. datamatiker-, multimediedesigner- og e-handelsuddannelsen på tværs af fagligheder om løsningerne. Deres forløb var tilrettelagt med Designthinking som metode. Se resultaterne her: