fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Green Innovation Week bliver til Green Innovation Makers

750 studerende fra 19 forskellige uddannelsesretninger deltog i Green Innovation Week 2021. Der blev udarbejdet løsningsforslag og idéer til 11 lokale virksomheders grønne udfordringer.  På baggrund af den store opbakning og positive respons på projektet udvider vi nu til tre innovationsspor. Green Innovation Week bliver et spor under det nye samlede koncept for 2022. Green Innovation Makers er fremover samlingspunktet, hvor følgende spor udspringer: Green Challenge, Green Innovation Week og Green Innovation start-up/scale-up

Hvorfor Green Innovation Makers?

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, haster det, at flere under uddannelse får reelle kompetencer og erfaringer inden for grøn innovation. Green Innovation Makers er en åben innovationsplatform med forskellige spor, der gør det let for undervisere, elever, studerende, forskere, iværksættere, virksomheder og organisationer at deltage i og bidrage til den grønne omstilling.

Dem, der er under uddannelse nu, er fremtidens medarbejdere, iværksættere eller erhvervsdrivende, der skal udvikle fremtidens innovative løsninger - og vi har brug for dem allerede nu, mens de studerer.

Green Challenge

Alt tager udgangspunkt i virksomheders og organisationers reelle grønne udfordringer, der formidles som Green Challenge videoer. Videoerne vil være tilgængelige på hjemmesiden. Der kan arbejdes med Green Challenges på uddannelsesinstitutionerne året rundt og kan med fordel tages udgangspunkt i fagundervisningen, projektforløb eller i semesterforløb. Green Challenges henvender sig til flere niveauer – fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser til universitets- og forskningsniveau.

Green Innovation Week – uge 39

Festival/konference i og omkring Elværket i Skive hvor elever, studerende, virksomheder, forskere, iværksættere og borgere mødes til bl.a.: Green Challenge pitches fra elever, studerende, iværksættere, sparring og netværk, matchmaking mellem kandidater og virksomheder, showroom, udstillinger/demonstrationer, labs, workshops samt viden- og inspirationsoplæg.

Green Innovation start-up/scale-up

Der tilbydes efterfølgende support til elever, studerende eller virksomheder, hvor idéerne har brug for ekspertrådgivning, test, udvikling eller matchmaking for at blive til realitet. ​Start-up er rådgivning og matchmaking mellem elever/studerende eller virksomheder vedrørende opstart af realisering af idéer.​ Scale-up er videreudvikling og implementering af nye løsninger.

Værdien er det rette match

For at sikre det rette match mellem virksomhed og uddannelse samarbejdes der med lokale erhvervscentre og innovationsmiljøer. Målet er 30 Green Challenges fra virksomheder/organisationer i hele landet, som kan tilgås online. Derved kan innovationsforløbet og undervisningen tilpasses det enkelte uddannelsesforløb. Virksomhedsbesøg, sparring med virksomheden og pitch af idéer kan foregå både online og fysisk. Her vil den fysiske del blandt andet understøttes af Green Innovation Week, hvor man har mulighed for at deltage og være en del af et større set-up.