fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Formidling af grøn omstilling til børn og unge

En Green Challenge fra Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune omhandler rollen som formidlere af grøn omstilling til børn og unge. Hvordan understøttes læringen om bæredygtighed og grøn innovation bedst i folkeskolen, så det ikke hele tiden bliver en løftet pegefinger og en dommedagsprofeti? Hvordan motiveres og inspireres elever i folkeskolen til at forstå og interessere sig for grøn omstilling?

Udfordringen blev grebet af kommende lærere fra Læreruddannelsen i Skive, hvor fysik/kemi-studerende har koblet et oplagt emne på deres forløb i undervisningen. Forløbet var tilrettelagt som en slags meta-challenge, da de under deres arbejde observerede en 8. klasses arbejde med en anden Green Challenge i fysik/kemi. Efterfølgende er folkeskoleeleverne blevet interviewet af de studerende, således deres lærerrolle blev belyst i en kontekst som formidler.

Afslutningen på denne challenge var en dialog mellem lærerstuderende og repræsentanter fra Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune. Dermed har man som studerende kunnet bidrage til problemstillingen med flere forskellige vinkler og løsningsforslag. Det har i første omgang handlet om at skabe et udgangspunkt og en bevidsthed omkring den kommende rolle som formidler af og læring om grøn omstilling.

Hovedpointer fra dialogen er samlet nedenunder, så det er muligt at se hvilke vinkler på problemstillingen, der er bragt i spil. Det handler i høj grad om forståelsen af, hvilket udgangspunkt og interesse barnet har, derefter koblingen med grøn omstilling samt hvilke motivationsfaktorer, der skal i spil. Læs mere neden under eller klik på hele præsentationen:

Uddrag fra dialog mellem Læreruddannelsen i Skive og Kultur- og Familieforvaltningen fra Skive Kommune:

  • Elever motiveres vidt forskelligt. Som eksempel interesserede en elev sig meget for make-up. Her var motivation at tale kemi i make-up og bæredygtige løsninger.
  • Fysik/kemi er ikke ”bare” et fag. Det kan noget i forhold til grønne løsninger.
  • Det er en vigtig del af lærerrollen at vække begejstring og anvise handlemuligheder.
  • Grøn omstilling kan ofte tolkes for smalt - Der er brug for mange kompetencer, tilgange m.m. Det er vigtigt at gribe elevernes interesser
  • Det er godt at arbejde med progression: En svær challenge fra GreenLab beregnet til gymnasieniveau brudt ned til fysik/kemi i 8. klasse - Tidlig indsats og det at vække en interesse tidligt.

Se hele præsentationen her: Dialog mellem Læreruddannelsen i Skive og Kultur- og Familieforvaltningen fra Skive Kommune