fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Hvordan kan vi skabe industriel recirkulering af affald?

12

Skiveegnens Vækststrategi

Fakta

Virksomhed
Skiveegnens Vækststrategi
Tema
Fremtidens industri
Fokus
Recirkulering af affald

Hvad har vi brug for?

Byggebranchen står for mere end 30% af vores udledning af CO2 og materialeforbrug. Derfor har Vækstteamet i Skiveegnens Vækststrategi fokus på det massive forbrug og dertil massive spild af ressourcer. Hvordan kan vi udnytte de enorme mængder materiale vi smider ud i forbindelse med overskudsproduktion eller ved bortskaffelse? Hvilke cirkulære forretningsmodeller kan tænkes ind i denne udfordring, så vi på den måde får industrielt genanvendt eller upcyclet restmaterialer og overskudsproduktion?

I Vækstteamet stiller vi tre konkrete udfordringer, der kan sætte fokus på industriel genanvendelse:

  1. Den første challenge er en generel forretningsmodel, der fokuserer på et eller flere materialer, der identificeres som volumenmaterialer. Vi forudsætter, at materialet kan leveres i stor mængde, i en ensartet kvalitet og til en pris, der kan afsættes. Det vil sige, at der udvælges et materiale, laves en vurdering af hvor stor en mængde, der kan opnås og til hvilken pris. Herefter arbejdes der baglæns i et forsøg på at finde ud af, hvordan materialet indsamles, forarbejdes og lægges på lager klar til videresalg.
  2. Denne challenge tager udgangspunkt i et konkret materiale: Brugte gulve. Det udskiftes og lægge et ukendt antal m2 klikgulv hvert år. En forretningsmodel kan være at indsamle brugte gulve og forarbejde dem til nye typer gulve. Det kan også være at indsamle trærester fra nedbrydninger og byggerier og forarbejde dem til et nyt gulv. Det er de samme elementer, der skal arbejdes med i denne challenge: indsamling, forarbejdning, afsætning.
  3. Den tredje challenge handler om plastik: Hvert år sprøjtes op imod 500.000 tons industrielt plast ud på det danske marked og kun ca. 200.000 tons bliver registreret i et retursystem. Resten bliver formentlig brændt i Danmark eller udlandet. Det vil sige, at der er et potentiale på 300.000 tons plastmateriale at lave en forretning på. Industrielt plast fra ventilationssystemer, plastrør, tagrender, møbler, biler, urtepotter i gartnerier osv. Værdien af den plast, der er blevet produceret, er ca. 10-18 kr. pr kg. Der er altså tale om en værdi af plast, der forsvinder hvert år på ca. 3 mia. kr.

Links

Filer

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

Skal din løsning være synlig?

Send dit løsningsforslag til Linda på lik@bskive.dk

Formatet kan være fx pdf, PowerPoint eller billeder