fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Hvad har vi brug for?

Stenger & Ibsen Construction leverer turnkey-solutions til landvindmølleindustrien. Dette arbejde består af Balance of Plant (BoP), samt Electrical Balance of Plant (E-BoP), hvormed Stenger & Ibsen Construction leverer vejene, fundamenter, kabellægning osv. Stenger & Ibsen Construction er en del af processen fra den initierende planlægning til afleveringen af en færdig vindpark, hvor selve møllen blot skal tilkobles. Gennem denne periode tilbyder Stenger & Ibsen Construction teknisk rådgivning samt kvalitet- og sikkerhedssikring, udover det fysiske arbejde som besår af bl.a. skovrydning, opsætning af skurvognsfaciliteter, konstruktionen af kran-planer m.m.

Stenger & Ibsen Construction blev etableret i 2003 af Johan Stenger og Jens Ibsen. Sammen har de etableret en virksomhed, der har afleveret mere end 1000 fundamenter og i dag eksisterer i fire lande, henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Finland. Virksomhedens vision er at blive ”The Foundation for Windpower” ved at opfylde hver kundes unikke behov i hele Norden. Grundet dette er nogle af virksomhedens kerneværdier evnen til at skabe værdi samt evnen til at udvikle den korrekte løsning. Med det globale fokus på klimaet og bæredygtighed, involverer disse kerneværdier i en højere grad et større fokus på Stenger & Ibsen Constructions miljømæssige påvirkning på kloden.

Med udgangspunkt i ”9 Planetary Boundaries” ønsker Stenger & Ibsen Construction et øget fokus på biodiversitet, og hvordan vi kan vækste dette på vores sites rundt omkring i Skandinavien. Mere specifikt ”Hvordan øger vi bedst biodiversiteten og forbedre økosystemet på vores sites?”. Her er målsætningen at finde den bedste målbare metode til at forbedre habitatet.

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Formålet med udfordringen er både til gavn for virksomheden, området og samfundet. På nuværende tidspunkt ses der statistisk ingen tegn på, at risikoen for at mindske biodiversitetstabet falder, hvor dette kan forbedres gennem et øget fokus på at beskytte og forbedre biosfæren. Ydermere giver det Stenger & Ibsen Construction muligheden for at adskille sig fra konkurrenterne gennem et anderledes tiltag indenfor bæredygtighed.

Vi vil gerne have, at løsningen indeholder en specifik målbar metode til at forbedre biodiversiteten på vores sites. Denne metode skal gerne indeholde en proces beskrivelse, materiale liste m.m., som tager hensyn til jordforholdene og det naturlige habitat i Skandinavien. Løsningen skal være målbar, så det kan bevises, at der er gjort en dokumenterbar indsats, der gør en forskel.

Der skal forankres en mere bæredygtig mentalitet i virksomheden, der er åben overfor inno-vative løsninger. Disse løsninger kan komme både fra toppen og fra bunden, da alle i organisationen er velkomne med deres ideer. Dermed skal dette tiltag sammen med andre bæredygtighedsinitiativer gøre, at Stenger & Ibsen Construction folk tænker sig om en ekstra gang ift. bæredygtige optimeringer i deres rolle.

Vi ønsker, at løsningen indeholder sparring med eksperter indenfor området biodiversitet. Her skal der gerne sparres med konsulenter/eksperter med både innovative og traditionelle løsninger for at få et modspil, og se hvad der passer til Stenger & Ibsen Construction. Ydermere anbefales det at snakke med eksperter i henholdsvis Danmark, Sverige og Finland, da forholdene er forskellige i de enkelte lande.

Links:

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

Hvad har vi brug for?

Hos Gråkjær ønsker vi at bidrage positivt til den grønne omstilling. Vi arbejder derfor på at gøre den bæredygtige tankegang til en integreret del af vores måde at arbejde på.

Når du bygger efter en bæredygtig bygningscertificering, får du en bæredygtig blåstempling af dit byggeri og dokumentation for din indsats. Det er samtidig en investering i en langtidsholdbar løsning, der fremtidssikrer dit byggeri, dit værdigrundlag og din økonomi.

Gråkjær vil som udgangspunkt tilbyde alle byggerier som certificeret f.eks. Svanemærket eller DGNB. Det vil vi netop for at sikre et kvalitetsløft i fremtidige erhvervs- og boligbyggerier.

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

For at vi fortsat kan udvikle vores grønne omstilling i bolig – og erhvervssegmentet skal vi løfte i flok og arbejde efter ensartede strukturer i et fælles sprog – for at kunne understøtte dette er nedenstående nogle af de indsatser der skal til for at tage den grønne omstilling et skridt op:

Relevante interessenter og aktører:

Gråkjær, Miljøstyrelsen, DGNB akkrediteringsvirksomheder, producenter og leverandører til byggebranchen og andre relevante aktører.

Hvad skal være resultatet efter implementeringen af løsningen:

Roller, interessenter og kompetencer:

Relevante kompetencer til vores Green Challenge kan være disse:

Procesingeniører, IT-design, Bygningskonstruktør, Byggeri og Infrastruktur, Energioptimering, Indeklima, Lyd og lys, forretningsudvikling - gerne i Teams på tværs af fagligheder.

Vi er dog åbne overfor nye idéer og løsningsforslag.

Links:

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

Why is solving this challenge relevant for DEIF/society/the environment?

Electronic waste is a growing global problem. At the same time, electronic components can have a significant environmental impact due to their material composition (i.e., due to mining of minerals and metals). Yet since these components are a central part in many products, solutions need to be found to address both sides – the design side as well as the re-looping at the end of a product life cycle. Even though DEIF is not in the business of consumer electronics, we need to ensure, that our products are handled responsibly increasing the number of components, which are reused or the amount of material that is recycled. Ultimately this should feed back into the design process and manufacturing of our solutions.

Elements

Which elements should be considered and integrated into the ideas/solutions for the suggestion to be of value to DEIF?

Before we jump to conclusion and start with a solution, the outset is very important. Thus a basic question needs to be answered at the very beginning.

Which problems do we wish to solve?

Do we want to:

There are several aspects to this project, which should be explored based on the different problems we are trying to solve. This entails an analysis of the various strategies, which include the following elements:

Roles, interest and capabilities of main stakeholders:

Main perspectives in resource looping:

Analyses to embed:

Implementation

What should be the result after the implementation of the suggested solution?

Competences

Which competences are relevant for DEIF’s Green Challenge?

About DEIF

Links

Hvad har vi brug for?

Efterspørgslen på Tiny Houses stiger pga. tendensen indenfor minimal og simple living. Derudover er det billigt at leve i et Tiny House. Materialerne bliver dyrere, det bliver svære at skaffe nye materialer, og der sker lige nu store omvæltninger på verdensplan. Tiny Houses bliver nævnt som én af som løsningerne på at leve mere bæredygtigt.

Fordelene ved Tiny Houses er, at det er billigt og nemt at komme i gang som boligejer. Det er bæredygtigt i forhold til minimal strøm og brug af materialer. Derfor ser vi en stigende interesse for Tiny Houses.

Vi udvikler, tegner og producerer bæredygtige Tiny Houses, og vil gerne have bud på at gøre vores Tiny Houses endnu mere bæredygtige i forhold til designet, materialer, konstruktioner, produktion og genanvendelse. Vi vil gerne have de unges øjne på udviklingen af vores Tiny Houses, da det i høj grad også er dem der bliver målgruppen for Tiny Houses.

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Vær opmærksomme på Bygningsreglementet. Heri findes der lovkrav om Tiny Houses på hjul (midlertidig bolig) og som helårsboliger. Læs mere i reglementet her.

For den mest bæredygtige løsning kan det være en idé, at kigge på materialer, der har et lavt CO2-aftryk og gode genanvendelsesmuligheder efterfølgende. Off-grid løsninger til helårshuset kan være fornuftigt.

Vigtigt viden omkring vægtfordelingen 60/40.

Priseksempel

Priserne er ex. moms og forventes at stige grundet situationen på verdensmarkedet.

Terrasser, carport, anlægsgartner, markiser, gardiner, off-grid løsninger, byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse er ikke medtaget.

Roller, interessenter og kompetencer:

Relevante kompetencer til vores Green Challenge er:

Links

Ekstra materiale

Inspiration

Inspiration fra Facebook sider og grupper

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

Hvad har vi brug for?

Overordnet set har vi brug for metoder til at indsamle og måle plastfraktionernes vandindhold.

Quantafuel ønsker at skabe mere synlighed for lokalområdet og i samarbejde med forbrugerne at sikre mest muligt genanvendelse af vores lokale plast på offentlige steder.

Vi skal havde undersøgt lovgivningen indenfor forsyningskæderne på plast samt kende stabiliteten og sikkerheden i forskellige forsyningskæder, for derudfra at kunne beslutte hvilken løsning der passer til Quantafuel. Må Quantafuel lave egen indsamling ved at sætte indsamlingscontainere/beholdere op i lokalområdet, hvilke fordele/ulemper er der i det, kontra at aftage fra lokale genbrugspladser, der indsamler plast fra erhverv og private, der forudsætter at Quantafuel vinder udbuddet.

Eller er der helt andre indsamlingsmuligheder? Hvordan kan indsamlingen, logistikken og forsyningskæderne systematiseres bedst muligt for Quantafuel?

Det indsamlede plast kommer fra forskellige leverandører, bliver pakket forskelligt og er af forskellig kvalitet. Nogle fraktioner indeholder mere vand end andre. For at kunne beregne en pris og hvor mange ltr./gram olie, der kan produceres af fraktionerne, skal vi kende plastens vægt eksklusivt vandindholdet. Hvordan måler vi vandindholdet? Vi skal kunne måle vandindholdet på de enkelte plastballer. NB: Det er forsøgt at måle vandindholdet ved hjælp af en måler, der bruges til vandindhold i korn.

Roller, interessenter og kompetencer:

Relevante kompetencer til vores Green Challenge er fra universitetsniveau og op.

Links

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

Hvad har vi brug for?

Hos Greenlab Skive Biogas har vi brug for en bæredygtig måde at genanvende vores overskudsvarme, som i dag bliver kølet ned af vores luftkøleanlæg. Der bliver produceret en stor del overskudsvarme igennem processen af gasopgraderingen, primært fra amin-skrubberdelen, hvor det er nødvendigt at opvarme og afkøle amin-væsken op til 135˚C og ned til 38˚C, for at den har de optimale driftsbetingelser for at optage og frigive CO2’en. Vi bruger i dag kun en lille del af overskudsvarmen til opvarmningsformål af hhv. husdyrgødningen og hygiejniserings krævende produkter, men desværre kan vi ikke udnytte det fulde potentiale.
Vores ønske er at kunne udnytte overskudsvarmen internt i processen, hvor vi i bedste fald kunne upcycle de 55˚C til 135˚C, for at mindske forbruget på vores naturgaskedel der i dag leverer varmen. Alternativt vil vi i fremtiden skulle bruge mere 80˚C vand til procesformål, hvorfor dette også kunne være interessant at kigge nærmere på.

Nøgletal fra køleanlægget:

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Energieffektivitet – I arbejdet med den grønne omstilling, ønsker vi den mest bæredygtige måde at genanvende varmen på. Hvorfor det er vigtigt for os, at løsningen bruger så lidt energi til at upcycle varmen som muligt.

Roller, interessenter og kompetencer:

Relevante kompetencer til vores Green Challenge er maskinmesterstuderende samt ingeniørstuderende.

Links

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

Idéer og løsningsforslag 2022

Maskinmesterskolen i Viborg har arbejdet med denne Green Challenge i efteråret 2022.

Se løsningsforslaget her:

Hvad har vi brug for?

Washpower udvikler og sælger vaskerobotter, der kan rengøre kyllingestalde effektivt og med et markant bedre arbejdsmiljø, da alternativet er en medarbejder med en højtryksrenser. Washpower bruger i dag ”almindeligt drikkevand” til at teste maskiner og vaskemaskiner inden de sendes ud af huset.

Spørgsmålet er om der kan laves en lokal indsamling af regnvand fra Washpowers egne tagarealer?

Formålet er dels at mindske forbruget af drikkevand, dels mindske udgiften til at købe brugsvand.

Washpower ejer den gamle Jamo fabrik i Glyngøre, hvor der er 2 ha tagareal.

Udfordringer:

Washpower har forsøgt sig med at samle tagvandet op, men udfordringen var, at renheden ikke blev god nok. Så det vil især være her der skal innoveres.

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Vandforbrug og -behov i stald og serviceafdeling:

Krav til løsningsforslag:

Løsninger skal give Washpower adgang til rent vand som kan bruges til test og vask.
Følgende kriterier skal indgå:

Download casebeskrivelse

Find casebeskrivelsen her.

Links

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

What is GreenLab?

GreenLab is a unique, green and circular industrial park – and a frontrunner in Power-to-X. We generate sustainable energy, supply it to the businesses located here, and transform it into heat, electrofuels, and other green products.

In the industrial park, everything will be connected by the SymbiosisNet™ – an intelligent grid of energy and data that will let companies share their surplus energy and resources in accordance with their scale-up demands.

What is the main challenge to be considered?

How do you create a business model for an energy cluster with a sharing economy like GreenLab’s unique SymbiosisNet?

There are many different exchanges of resources in GreenLab and a lot of connections to external markets, and fluctuating prices in various markets. All the price fluctuations on different markets will influence how you can make a fair and transparent way of trading energy and resources inside a green industrial park like GreenLab.

It is an open challenge depending on your educational background. We invite you to challenge us and ask us questions

An example could be a data scientist background. You could investigate some of the data on energy usage and resource streams in the park and maybe on the fluctuations in the markets external to the park – and maybe even come up with a suggestion of an algorithm to control this.

There are different ways to attack the task. But a good starting point could be to consider the following:

Why is solving this challenge relevant for GreenLab/society/the environment?

In GreenLab, we are working with the green transition of industry. It is no longer for discussion that climate changes are due to human activities and that immediate action is needed. Even though we think individual efforts are important, we believe that systematic change at the industrial level will have the greatest effect.

A lot of the work to be done is in the industrial and energy sectors, and one of the big questions is how we can revolutionize the producing industry to make it green and rely on renewable energy resources instead of fossil fuels. Therefore, our goal is to make the production industry greener and more independent of fossil fuels. We do this by changing how energy is generated, stored and shared in an eco-cluster of green companies.

About GreenLab

Hvad har vi brug for?

Vi kender ikke vores gæster ret godt. Vi ved nogenlunde hvor mange gæster der kommer, men vi ved ikke så meget om, hvorfor de kommer, hvad de laver, og hvad de synes om det de møder hos os.  

Vi har en formodning om at de seneste års forandringer og usikkerhed har indflydelse på ferievaner og motiver. Måske fylder bæredygtighed mere i gæsternes bevidsthed, men vi ved det ikke. Derfor vil vi gerne have hjælp til at få mere viden om vores gæster og få nogle bud på, hvilke oplevelser og produkter, som passer til den ”måske nye” efterspørgsel i 2022. 

Vi har brug for indsigt, og vores turistaktører har brug for anvisninger til, hvordan de kan tilpasse sig efterspørgslen på en bæredygtig måde og hvordan gæsterne kan lære lige præcist denne destinations egenart, skønhed og potentialer at kende.

Vi har brug for viden om motiver og gæsternes ønsker til indhold på en ferie, så vi har mulighed for at understøtte turistaktørernes produktudvikling indenfor bæredygtig turisme .  

Vi har brug for viden om segmenter, så vi via relevante kanaler kan tiltrække de gæster, som ønsker det, som vi kan tilbyde. 

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Destination Limfjorden er en medlemsorganisation, og vi er i udgangspunktet ikke selv arrangør af oplevelser/ferier. Derfor er både vi og vores aktører målgruppen for de nye indsigter.  

Det er vigtigt, at de nye indsigter bliver videregivet på en måde, som giver ejerskab hos aktørerne 

Indsigter kan fx præsenteres i rapportform og/eller som oplæg med anvisninger til handlinger. Videoer er også velkommen.  

Links

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon

Hvad har vi brug for?

Som handelstandsforening kigger vi i Skive Handel hele tiden ind i, hvordan vi bevarer og videreudvikler vores lokale handel og byliv. Vi stiller derfor en Green Challenge, der kan deles op i to overordnede udfordringer:

Hvordan forbereder detailhandlen sig bedst på EU’s krav om klimaregnskab? I denne udfordring kan der kigges ind løsninger til at komme godt i gang med for eksempel måling og registrering af klimaaftrykket for den enkelte butik.

Anden udfordring kalder på en lokal løsningsmodel i forhold til håndtering af affald fra butikkerne. Hvordan sorteres og håndteres plastik- og papaffald mest hensigtsmæssigt i butikkerne, og kan der findes aftagere til affaldet, så det kan genanvendes i nye forretningsmodeller?

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Være opmærksomme på at Skive Handel er en medlemsforening. Derfor ser vi gerne, at løsningsforslag taler ind i foreningsånden og samler medlemmerne på kryds og tværs af forretningstype og størrelse. Der lægges derfor vægt på løsninger, der kan forene og styrke sammenholdet i Skive Handel som forening og samtidigt kan sende et signal ud ad til i forhold til Skive Kommunes bæredygtige linjer

Links

Inspiration

Pitch- og afleveringsskabelon

Mangler I inspiration til arbejdet? Så se vores skabelon: Pitch- og afleveringsskabelon