fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

Dagens program kickstartes fra scenen

Dagen igennem er der en række hovedtemaer på programmet som Anders Morgenthaler og Søren Vester sætter igang med Green Inspirations fra scenen. Her samler vi akører med erfaring på området, som deler viden og inspiration, man kan tage med sig videre ud i de øvrige aktiviteter. Bring din egen faglighed i spil på baggrund af inspirationen og tag del i en dag i den grønne omstillings tegn.

Kort om aktiviteterne

Green Inspirations - Hovedprogrammets kickstartere i form af erfaringsudveksling, oplæg og dialoger i en række temaer, der leder videre ud i uddybende aktiviteter - Green Workshops og Green Actions 

Green Workshops - Innovative workshops på tværs af fagligheder. Faciliteres af virksomheder og organisationer 

Green Actions - Udstillinger og show-hows fra en række førende aktører indenfor den grønne omstilling. Her bliver du blandt andet klogere på fremtidens tendenser og teknologier i en række temaer, får syn for sagen og inspiration, der kan føres direkte over i din egen virksomhed, semesterprojekt eller lignende

Dagens Værter

Anders Morgenthaler og Søren Vester styrer slagets gang fra Scenen i det store telt. Herfra vil der dagen igennem være Green Inspirations på scenen, der leder ud i forskellige aktiviteter - Green Workshops og Green Actions mm.

Dagen kickstartes med rette mindset

Hvad er et mindset for bæredygtig adfærd, hvorfor involverer det dig, og hvordan bliver det en del af alles hverdag?

På scenen kan du opleve Marjanne Grønhøj, Senior Vice President i DEIF og Lina Katan, Erhvervs-Ph.D og specialkonsulent hos Dansk affaldsforening og Anders Koed Jensen, serie- og væktsiværksætter og ejer af bl.a. TrÆls, fortælle om deres konkrete erfaringer med det bæredygtige mindset i virksomheder og som en del af hverdagen.

Bring inspirationen videre i workshop

Bemærk - Workshoppen er fyldt op. Ønsker du at komme på venteliste, så kontakt Linda på lik@bskive.dk. Kl. 9.30-10.30 kan du arbejde videre med det bæredygtige mindset i workshoppen: 'Indretning af ny visionær genbrugsplads', der faciliteres af projektmedarbejder Sofie Fihl Fisker fra Nomi4s. Her har vi brug for dine input til, hvordan vi skaber en nye muligheder for at genanvende flere af vores ressourcer. Jo flere fagligheder vi kan få i spil til denne workshop, jo flere vinkler og input kan Nomi4s arbejde videre med. Vi håber at se jer til en workshop i den grønne innovations tegn.

Om workshoppen

Bemærk - Workshoppen er fyldt op. Ønsker du at komme på venteliste, så kontakt Linda på lik@bskive.dk. Workshoppen igangsættes på baggrund af Green Inspiration på scenen: 'Hvordan skaber vi et mindset for bæredygtig adfærd?'. Her får du inspiration til at arbejde videre i workshoppen med nye input, som du kan bringe i spil sammen med din egen baggrund og faglighed.

Skive Kommunes Ressource Center, Nomi4s, udvider med en ny visionær genbrugsstation, der skal sikre mere genbrug og genanvendelse af vores ressourcer. Workshoppen vil omhandle nytænkning af hvordan genbrugsstationer skal se ud i fremtiden. Der skal udvikles vilde design idéer, ny arkitektur, ny indretning af pladsen og bygningerne, nudging samt forslag til logistik og flow på pladsen -  og selvfølgelig mange andre fagligheder. Hvis du er en uddannelsesinstitution kan du tilmelde undervisere og elever/studerende til at deltage herunder. Workshoppen bliver faciliteret af Sofie Fihl Fisker, projektmedarbejder Nomi4s.

Se inspiration fra andre genbrugsstationer

Lisbjerg genbrugsplads:

Læs mere her.

Ressource Center Vejle:

Læs mere her.

Se også Green Challenge fra Nomi4s

I en Green Challenge om nudging spørger Nomi4s: 'Hvordan kan vi nudge folk til at sortere træ, så det genbruges og ikke ender som affald?'. Udfordringen kan anvendes frit i dit næste studieprojekt.

Bliv inspireret af seneste erfaringer

Vil du vide hvilken rolle GreenLab har som en del af fremtidens grønne og nødvendige industri? Ebbe Kruse Vestergaard, Research Director hos GreenLab, deler sine erfaringer om en den grønne industri i vækst.

Oplev symbioserne

Under Green Action: 'Fremtidens grønne industri' kl. 9.50-11.30 kan du få syn for sagen og opleve symbioser i miniskala, der også er en del af eventpladsen. Bliv inspireret af forsøgene, demonstrationerne og udstillingerne til din egen virksomhed eller dit næste studieprojekt.

Lær GreenLab og virksomhederne bag bedre at kende

Vi har følgende Green Challenges til inspiration og evt. anvendelse i kommende studieprojekter:

Her opdateres aktiviteterne på eventpladsen

Følg affaldets veje til ny værdi

Følg vandets veje og vilje

Lad dig inspirere af fremtidens byudvikling

Klimaforandringer kræver ny byudvikling og vi kan ikke gøre som vi plejer - Julie Kaalby Bjerre, arkitekt og partner i virksomheden LYTT Architecture og Charlotte Sinkbæk Schow, Chefkonsulent i NIRAS deler deres konkrete erfaringer og udfolder potentialet for byudviklingsprojektet BigBlue.

Bring dine kompetencer i spil

På baggrund af ovenstående Green Inspiration forsætter innovationen i workshoppen: 'Klimaforandringer og byudvikling' kl. 10.30-11.30. Her kan du bidrage med viden fra din uddannelse eller som virksomhed på baggrund af erfaringer.

Bring dine kompetencer i spil

Bemærk - Workshoppen er fyldt op. Ønsker du at komme på venteliste, så kontakt Linda på lik@bskive.dk. Green Inspiration: 'Hvordan kræver klimaforandringer ny byudvikling?' kickstarter denne superspændende workshop. BigBlue er i gang med byudvikling i Skive, der kræver nytænkning i forhold til klimaforandringer. Big Blue, LYTT Architecture, NIRAS og Skive Anlæg & Entreprenør søger inspiration og ideer til byomdannelse og ny udnyttelse af reelle bygninger og byrum i Skive. Hvis du er en uddannelsesinstitution med fagligheder indenfor arkitektur, landskabsarkitektur, ingeniører, designere, håndværkere, antropologer, sociologer eller lign., kan du tilmelde undervisere og elever/studerende til at deltage. Workshoppen bliver faciliteret af Julie Kaalby Bjerre, arkitekt og partner i LYTT, Charlotte Sinkbæk Schow, Chefkonsulent i Niras og Mie Østergaard Kommunikations – og marketingschef fra Skive Anlæg & Entreprenør.

Om workshoppen

I området BigBlue Skive nord kommer vandet fra alle sider allerede i dag. Og i fremtiden stiger risikobilledet markant. Der er behov for at undersøge, hvad det kræver at opretholde nuværende og fremtidige aktiviteter i området.

Der kan overordnet set arbejdes med tre strategier:

På workshoppen skal vi arbejde med forskellige langsigtede strategier for sikring af området samt med dynamiske adaptive sikringsstrategier. Vi skal både arbejde med sikring i forhold til stormfloder og stigende havvandsstand, løsninger til at forsinke og rense regnvand, håndtere højtstående grundvand og to meget forskellige vandløb.

Vi skal arbejde med konkrete løsninger, som udvikler sig over tid, undersøge fordele og ulemper, udarbejde DAPP-skemaer for sikring og i sidste ende anbefale 2-3 scenarier for oversvømmelsessikring.

Det bliver en eftermiddag, hvor der skal arbejdes med et hav af forskellige muligheder for sikring og hvor det ændrede behov for oversvømmelsessikring analyseres og håndteres. Endvidere skal vi arbejde med hvor længe det er rimeligt at bibeholde bebyggelse i området og hvornår man måske helt skal lade området overgå til natur. Vi kan endvidere arbejde med ændret natur grundet havspejlsstigninger og hvor naturen flytter sig hen. Og hvordan vi både sikringskanter og natur som strandenge fremadrettet.

Få sparring og feedback på din grønne idé

Har du en grøn idé, du gerne vil have professionel sparring på? Her er en oplagt mulighed for at præsentere din idé og få konkret feedback til dit next step - det foregår lige som i TV2´s program "Min idé - Vores mission" med Anders Morgenthaler. Tilmelding herunder: