fbpx
TIlmeld nyhedsbrev

24 grønne udfordringer klar til studiestart

Selvom uddannelsesinstitutionerne rundt om i landet kører forskellige semesterforløb, kan det allerede nu være en god idé at søge inspiration til forskellige praksisnære cases. Med Green Innovation Makers bliver du helt klar til studiestart.

Vi gør det nemlig let tilgængeligt for dig at arbejde praksisnært med forskellige emner inden for den grønne omstilling. Vores Green Challenges fungerer som et katalog af casemateriale fra virksomheder og organisationer, du kvit og frit kan bruge hvad end du er elev, studerende, underviser, vejleder eller lignende.

Pr. januar 2023 har vi 24 spændende cases klar til dig. Se dem alle her.

Kom godt i gang ved studiestart

Green Challenges er udviklet for bygge bro mellem uddannelser og erhverv samt for at elever og studerende allerede under uddannelse stifter bekendtskab med reelle grønne udfordringer og udvikler kompetencer inden for grøn omstilling.

Spar tid i forberedelse og i indgåelse af aftaler med virksomheder og organisationer

Aftalerne er indgået på forhånd via Green Innovation Makers' samarbejde med virksomhederne og organisationerne. Det vil sige, at alle vores Green Challenges er klar til brug, og du behøver ikke bruge tid på hverken at finde virksomheden eller etablere kontakt.

Få konkrete og praksisnære cases, der understøtter din teoriundervisning

Er teoriundervisningen nogle gange svær at omsætte til praksis? Ved at bruge Green Challenges kan du trække forskellige teoretiske værktøjer ned over en konkret case, hvilket kan gøre det lettere for elever og studerende at omsætte teorien til praksis.

Omsæt teori til praksis med udgangspunkt i grøn omstilling

Udover at Green Challenges gør det lettere at omsætte teori til praksis, så er tager alle Green Challenges udgangspunkt i udfordringer inden for den grønne omstilling. Denne vinkel giver elever og studerende mulighed for at få konkrete eksempler på, hvordan det kommende arbejdsmarked ser ud, uanset hvilken fagretning man hører under. Dertil bliver det i arbejdet med en konkret grøn udfordring muligt at udvikle forskellige kompetencer inden for grøn omstilling allerede under uddannelse.

Inddrag ét eller flere Verdensmål i dine studerendes cases

Alle Green Challenges peger på ét eller flere af FN's 17 Verdensmål, så derfor kan Green Challenges også bruges til at understøtte kendskabet til Verdensmålene og hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde med disse.

Hør erfaringer fra brugere af Green Challenges

I videoen kan du høre forskellige målgrupper udtale sig om, hvordan de har anvendt Green Challenges, og hvad de har fået ud af det.

Forskellige brugere af Green Challenges fortæller om deres erfaringer.

Læs udvalgte historier, hvor Green Challenges anvendt:

- Kommende oplevelsesøkonomer skaber bæredygtig kvalitetsturisme i Destination Limfjorden

- Hvordan ser fremtidens bæredygtige e-handel ud? 

- Aarhus Universitet anvender Green Challenge i semesterforløb

- Upcycling af restmaterialer fra Salling Autogenbrug

Sådan fungerer det

Som underviser, vejleder, elev, studerende mv. har du mulighed for at anvende Green Challenges som udgangspunkt for din egen undervisning eller dit eget projekt. Vi stiller video, links og uddybende materiale til rådighed i samarbejde med den pågældende virksomhed eller organisation. Herefter er det op til dig, hvordan materialet anvendes; om det er som beskrevet i casen eller i brudstykker, der passer ind i f.eks. din undervisning eller projektforløb. Nogle Green Challenges er meget fagspecifikke, hvor andre er mere åbne og kan anvende af flere forskellige fagretninger. Grundtanken er, at det er muligt at byde ind med løsningsforslag eller idéer på tværs af studieretninger eller måske endda arbejde videre med løsninger fra andre studieretninger. Bemærk: Enkelte virksomheder har beskrevet foretrukne fagretninger på Green Challenge-siden.

Linda fra Green Innovation Makers fortæller kort om brugen af Green Challenges.

Skal din løsning eller idé være synlig under den enkelte Green Challenge? Så kontakt Linda Routh Kærgaard på lik@bskive.dk.