Hvad har vi brug for?

Hos Cykelpartner har vi opstillet fire konkrete Green Challenges:

  1. Reducer spildplads i pakkerne
  2. Reducer spildplads i lastbilerne
  3. Reducer transporttid og distance
  4. Transparent og dokumenterbar kommunikation

De fire Green Challenges er nærmere uddybet her: Green Challenges – Cykelpartner

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Vi ønsker løsningsforslag, der forbedrer vores miljøprofil hos Cykelpartner. Tiltagene skal være transparente, så de kan forklares og dokumenteres. Kundernes convenience ikke må blive påvirket i en negativ retning. Løsningsforslagene skal forbedre indtjeningen.

Links

Filer

Idéer og løsningsforslag 2021

1. semester fra professionsbacheloren i e-handel fra Erhvervsakademi Dania i Skive er kommet med løsninger: