Hvad har vi brug for?

Vi vil være Danmarks grønneste Autogenbrug!

Vi er allerede født bæredygtige, da vores forretningsmodel handler om at købe brugte og udtjente biler, afmontere brugbare reservedele, som sælges videre, så bilerne kan holde længere på vejene, og der ikke kan produceres nye dele. Når vi har pillet alle brugbare dele af, sælger vi resten som skrot. En kæmpe kødhakker hos vores leverandør, HJ Hansen, hakker bilen i småstykker, og her kan de udskille jern og andre metaller, som har en høj værdi.

Vi ønsker at udvinde flere af de restprodukter, der sidder tilbage i en bil, efter den er miljøbehandlet, og der er taget de reservedele af der kan sælges og inden den ryger til skrot.

Derfor vil vi finde ud af hvilke restprodukter, der kan anvendes og til hvad og om der er en bedre forretning i det frem for at sende det til skrot.

  • Hvilke materialer kan anvendes i andre brancher som råmateriale? (Glas, plast, skum, tekstil, gummi, mv)
  • Kan der laves nogle produkter ud af bildele eller restaffald?
  • Hvilke nye markeder kan aftage restprodukter fra gamle biler?
  • Hvilke partnerskaber kan hjælpe os i den rigtige retning?
  • Hvem kan afmontere restprodukterne? Social økonomisk ansættelse eller egne folk?

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

Vi er underlagt en lang række miljømæssige lovgivninger og certificeringer, som vi overholder til punkt og prikke og mere til. Se mere her: Miljøpolitik

Når vi i dag afleverer biler til skrot, så får vi en kilopris. Jo mere vi tager ud af bilerne, des færre kilo er der i stakken. (Dog får vi mere for renere fraktioner). Men overordnet skal en evt. ny forretningsmodel kunne bære, foruden værdiforædlingen, at den kilomæssigt skal indbringe mere end del til enhver tid forhandlede kilopris på jern.

Vær opmærksom på hvilke ressourcer der skal til, før de enkelte materialer er pillet af bilen.

Links

Eksempler på Salling Autogenbrugs salg af restprodukter

Øvrigt inspiration

  • TrÆls – Upcycling indenfor træindustrien

Idéer og løsningsforslag 2021

Designlinjen fra Krabbesholm Højskole har arbejdet med cirkulære designprincipper og udarbejdet disse værker:

Læs mere om designelevernes arbejde her