Hvad har vi brug for?

Overordnet ønsker vi at sætte fokus på det ansvar, man som formidler har, når man formidler Grøn Omstilling til børn og unge. Det handler blandt andet om:

  • At formidle, så man anviser håb og handlemuligheder frem for en dommedagsprofeti
  • At have øje for, at børn/unge lærer forskelligt
  • At alle intelligenser og alle kompetencer er vigtige
  • At kunne motivere alle og tænde en gnist

I arbejdet med løsningsforslag skal I være opmærksomme på:

De overordnede rammer: Samfundsmæssige udfordringer, nationale fokusområder – fx STEAM-fagene, 21. Century Skills, flere piger i science, interessen for naturvidenskab og teknologi, verdensmål, Skive Kommunes brand Rent Liv og Den Sammenhængende Børnepolitik. Med rammerne in mente skal du forholde dig til:

  • Hvad er vigtigt at være opmærksom på i din rolle som formidler over for børn og unge?
  • Hvad kan dit fag i forhold til den grønne omstilling
  • Hvordan motiverer du eleverne til at brænde for og forstå fx anvendelsesmulighederne af dit fag?
  • Hvordan går du til opgaven? Fx didaktiske tilgange og hvorfor?
  • Hvad er ”hverdagsrelevansen” for dit fag?

Links

Filer

Idéer og løsninger 2021

Fysik/kemi-studerende fra Læreruddannelsen i Skive arbejdede med denne challenge som et teaching lab, hvor de observerede en 8. klasse arbejde med en anden Green Challenge. Observationerne blev fremlagt i en dialog mellem de studerende og repræsentanter fra Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune:

Det er også muligt at læse om løsningen her.