Fra udfordringer
til grøn innovation

Green Innovation Week er samlingspunktet, hvor vi i fællesskab udvikler fremtidens grønne løsninger – på tværs af uddannelser, erhverv og kommuner.

 

Slide fællesskab netværk co-creation inspiration & læring vær en del af

Program 2021

I forbindelse med Green Innovation Week i uge 39 sker der mange aktiviteter både før, under og efter.

Se programmet her.

Følg GIW 2021 på vores kanaler

Grundet Covid-19 afholdes Green Innovation Week 2021 med et lokalt fokus og i en mindre udgave.

I hele perioden, hvor elever og studerende arbejder med Green Challenges, opdaterer vi løbende vores kanaler på Facebook, Instagram og LinkedIn.

De grønne løsningsforslag præsenteres i Elværket Skive d. 1. oktober 2021 for involverede virksomheder, og her vil det også være muligt at følge med online via vores kanaler.

Vi opfordrer alle med interesse i Green Innovation Week til at følge med.

Du finder os her:

Danmarks samlingspunkt

og innovationsplatform

til grøn omstilling

Ambitionen for Green Innovation Week er én årligt tilbagevendende intensiv og begivenhedsrig uge, hvor du bliver inspireret, udvider dit netværk og samskaber fremtidens grønne løsninger gennem aktiviteter under 4 overordnede programspor.

Inspiration & læring

Oplæg (2021)
Pitches & sparring (2021)
Eksperimenter (2022)
Demonstrationer (2022)
Seminarer (2022)

Fællesskab

Grøn mad-bazar (2022)
Fællesspisninger (2022)
Koncerter (2022)
Lounge og fest (2022)

Co-creation

Green Challenge (2021)
Workshops (2022)
Labs (2022)
Eksperimenter (2022)

Netværk

Virksomhedsbesøg (2021)
Showroom (2022)
Matchmaking (2022)

Uge 39

Green Innovation Week er under udvikling og finder sted for første gang i uge 39 i 2021 i Skive kommune. I 2021 bliver GIW, af hensyn til covid19, afviklet i en mindre og lokalt fokuseret udgave.

GIW 2021

Hvorfor GIW i Skive?

Skive Kommune, egnens erhverv og uddannelser har en mangeårig tradition for at arbejde med energi, klima og bæredygtighed.

Med tiltag som Innovation Skive, udviklingen af Elværket, GreenLab, Energibyen samt Skiveegnens brand Rent Liv bliver grøn omstilling og innovation en integreret og central vej til at understøtte hele lokalområdets vækst, udvikling og tiltrækningskraft.

Green Innovation Week skal ses i lyset af ovenstående udvikling og som et konkret og yderst ambitiøst tiltag, der styrker og understøtter hele egnens grønne udvikling, innovation og grønne omstilling.

Hvad er grøn innovation?

“The creation or implementation of new, or significantly improved, products (goods and services), processes, marketing methods, organizational structures and institutional arrangements which – with or without intent – lead to environmental improvements compared to relevant alternatives” (kilde: OECD, 2008)

På same vis handler Green Innovation Week ikke kun om at få nye grønne idéer sammen. Det handler lige så meget om, med en ‘hands-on tilgang‘, at hjælpe hinanden med at realisere vores ideer til nye grønne løsninger.

Hvem kan deltage?

Green Innovation Week er for alle, der interesserer sig for grøn innovation og grøn omstilling – fra skoleeleven til phd’en.

Green Innovation Week er under udvikling og afvikles for første gang i 2021. I 2021 afvikles Green Innovation Week i et mindre og lokalt orienteret format og foregår, grundet Covid-19, på de enkelte uddannelser og virksomheder.

Ud fra erfaringerne fra 2021 co-creates og videreudvikles på konceptet til kommende år.

Hvor finder GIW sted?

Green Innovation Week finder sted i og omkring Elværket samt på uddannelser, hos virksomheder, foreninger og offentlige organisationer.

Hvem står bag?

Ideen opstod i den lokale Rotary klub, hvorefter der blev co-createt på konceptet af lokale uddannelser og kommunen.

Studerende på Erhvervsakademi Dania udviklede konceptet til Green Innovation Week. I 2021 blev Green Innovation Week forankret i projektet Innovation Skive, der hører til i Elværket  og Business Skive.

Hvad er Green Innovation Week 2021?

Green Innovation Week sætter i 2021 fokus på grøn innovation lokalt. Green Innovation Week skal i 2021 understøtte elever og studerende fra ungdoms- og videregående uddannelser i at udvikle løsningsforslag til lokale virksomheder og organisationers Green Challenges i et innovationsforløb på egen uddannelsesinstitution.

Har du spørgsmål, idéer eller ønsker du at tilmelde dig Green Innovation Week 2021?