Fra udfordringer til grøn innovation

I fællesskab udvikler vi fremtidens grønne løsninger på tværs af uddannelser, erhverv og kommuner

Hvad er GIW?

Green Innovation Week er en åben innovationsplatform, der har til formål at understøtte udviklingen af fremtidens grønne løsninger på tværs af uddannelser, erhverv og kommuner

Sådan forløb årets udgave

Årets udgave løb af stablen som pilotprojekt i en mindre udgave med et lokalt fokus. Ungdoms- og videregående uddannelser fra Skive samt lokale virksomheder og organisationer deltog. Derudover har Aarhus Universitet påbegyndt arbejdet med Green Challenges. Se videoen og læs mere her. 

Vi bygger videre på konceptet og deler erfaringer og resultater fra 2021

Læs seneste nyt

Hvorfor GIW i Skive?

Skive Kommune, egnens erhverv og uddannelser har en mangeårig tradition for at arbejde med energi, klima og bæredygtighed.

Med tiltag som Innovation Skive, udviklingen af Elværket, GreenLab, Energibyen samt Skiveegnens brand Rent Liv bliver grøn omstilling og innovation en integreret og central vej til at understøtte hele lokalområdets vækst, udvikling og tiltrækningskraft.

Green Innovation Week skal ses i lyset af ovenstående udvikling og som et konkret og yderst ambitiøst tiltag, der styrker og understøtter hele egnens grønne udvikling, innovation og grønne omstilling.

Hvad er grøn innovation?

“The creation or implementation of new, or significantly improved, products (goods and services), processes, marketing methods, organizational structures and institutional arrangements which – with or without intent – lead to environmental improvements compared to relevant alternatives” (kilde: OECD, 2008)

På same vis handler Green Innovation Week ikke kun om at få nye grønne idéer sammen. Det handler lige så meget om, med en ‘hands-on tilgang‘, at hjælpe hinanden med at realisere vores ideer til nye grønne løsninger.

Hvem kan deltage?

Green Innovation Week er for alle, der interesserer sig for grøn innovation og grøn omstilling – fra skoleeleven til phd’en.

Green Innovation Week er under udvikling og afvikles for første gang i 2021. I 2021 afvikles Green Innovation Week i et mindre og lokalt orienteret format og foregår, grundet Covid-19, på de enkelte uddannelser og virksomheder.

Ud fra erfaringerne fra 2021 co-creates og videreudvikles på konceptet til kommende år.

Hvor finder GIW sted?

Green Innovation Week finder sted i og omkring Elværket samt på uddannelser, hos virksomheder, foreninger og offentlige organisationer.

Hvem står bag?

Ideen opstod i den lokale Rotary klub, hvorefter der blev co-createt på konceptet af lokale uddannelser og kommunen.

Studerende på Erhvervsakademi Dania udviklede konceptet til Green Innovation Week. I 2021 blev Green Innovation Week forankret i projektet Innovation Skive, der hører til i Elværket  og Business Skive.

Hvad er Green Innovation Week 2021?

Green Innovation Week sætter i 2021 fokus på grøn innovation lokalt. Green Innovation Week skal i 2021 understøtte elever og studerende fra ungdoms- og videregående uddannelser i at udvikle løsningsforslag til lokale virksomheder og organisationers Green Challenges i et innovationsforløb på egen uddannelsesinstitution.

Følg med på vores kanaler

Har du spørgsmål, idéer eller ønsker du at tilmelde dig Green Innovation Week 2021?